ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวร 762 ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง