ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาล้างแอร์พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง