ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง