ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเรือเจ็ทสกี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง