ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โอนครั้งที่ 7/2565)

ชื่อไฟล์ : jILMmZOWed103259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้