ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง มอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี และผูู้อำนวยการกองในสังกัด ปฏิบัติราชการแทน

ชื่อไฟล์ : 7dqBp45Mon42333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้