ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : CWglxHVThu94114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้