ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)

ชื่อไฟล์ : rNAPfNOTue91542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้