ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564)
ชื่อไฟล์ : Dx3eJvfWed111004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้