ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานขัอมูลผู้เสียภาษี
ชื่อไฟล์ : UQB5ChdFri81426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้