องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิกร คอนกำลัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
โทร : 093-5351447
นายอินร์ทอง แสงศิลป์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
โทร : 089-9724546
-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายยุทธนา ราวีรัฐยา
เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสะพลี
โทร : 095-3384904