องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
account_box กองช่าง
นายสิทธิพงษ์ บัววารี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสิทธิพงษ์ บัววารี
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายนรงค์ ฉิมมณี
นายช่างโยธา
นายนรงค์ ฉิมมณี
นายช่างโยธา
จ่าเอก ธวัชชัย บุญจำนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอก ธวัชชัย บุญจำนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไพสิฐ คณานุรักษ์
เจ้าพนักงานประปา
นายไพสิฐ คณานุรักษ์
เจ้าพนักงานประปา
นายทวีเกียตร์ ชมอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทวีเกียตร์ ชมอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนิโรจน์ ธวัชดำ
คนงาน
นายธนิโรจน์ ธวัชดำ
คนงาน
นายสัมพันธ์ ต้องชลวน
คนงาน
นายสัมพันธ์ ต้องชลวน
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-ว่าง-
นายก อบต.สะพลี
-ว่าง-
นายก อบต.สะพลี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120