องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
account_box กองช่าง
นายสิทธิพงษ์ บัววารี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-7434290
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายนรงค์ ฉิมมณี
นายช่างโยธา
โทร : 083-6916679
จ่าเอก ธวัชชัย บุญจำนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-0395428
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา
นางสาวกาญจนา ปัตมาตย์
คนงาน
โทร : 061-3917114
นายปองภพ ชุมแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 092-6619566
นายสัมพันธ์ ต้องชลวน
คนงาน
โทร : 084-0719461
นางสาวภัคจิรา รัตนกร
คนงาน
โทร : 093-3141389