องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
account_box กองคลัง
นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก
ผู้อำนวยการคลัง
โทร : 093-6765826
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวหทัยรัตน์ ทองเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 083-6565690
นางพรรณวิภา สุชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 089-7318791
นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-2791513
นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093-5944262
นางจันจิรา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 098-7405620
นางศรีสุดา เกตุพิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-0299596