องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
account_box กองคลัง
นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก
ผู้อำนวยการคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวหทัยรัตน์ ทองเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวหทัยรัตน์ ทองเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพรรณวิภา สุชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพรรณวิภา สุชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจันจิรา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันจิรา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศรีสุดา เกตุพิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศรีสุดา เกตุพิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
เดือนนี้ 2,278
เดือนที่แล้ว 6,871
ทั้งหมด 41,733