องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
account_box สมาชิกสภา
นางสาวนิกษ์นิศา ทิพย์เสพ
ประธานสภา
นางสาวนิกษ์นิศา ทิพย์เสพ
ประธานสภา
นายสุประดิษฐ์ คล้ายอักษร
รองประธานสภา
นายสุประดิษฐ์ คล้ายอักษร
รองประธานสภา
นายชาญณรงค์ อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายชาญณรงค์ อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายอนุพงษ์ ศิริเมร์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายอนุพงษ์ ศิริเมร์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสายชล อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสายชล อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายภาคีนัย วิประจง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายภาคีนัย วิประจง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายมนูญ คงชนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายมนูญ คงชนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายปกาสิต แท่นอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายปกาสิต แท่นอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางนงเยาว์ ปิ่นแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางนงเยาว์ ปิ่นแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสนิท คำสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสนิท คำสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมนึก สุทธิกรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมนึก สุทธิกรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมโภช จันทร์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมโภช จันทร์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายแสวง เสวิกา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายแสวง เสวิกา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายภะณา หงสะทาน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายภะณา หงสะทาน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางสาวรุ้งนภา ทิพย์เสพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาวรุ้งนภา ทิพย์เสพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายโกมล ประทับกอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายโกมล ประทับกอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายนาที วงแหวน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายนาที วงแหวน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายเกรียงไกร จันทศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเกรียงไกร จันทศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุทธิพงษ์ แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุทธิพงษ์ แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้ 2,294
เดือนที่แล้ว 6,887
ทั้งหมด 41,749