องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 1 (ทั้งหมด 1 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้ 4,200
เดือนที่แล้ว 7,847
ทั้งหมด 37,403