องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.จ้าง ปี 64 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่องการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.จ้าง ปี 64 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.ส่วนตำบล ปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.จ้าง ปี 63 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.ส่วนตำบล ปี 63 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.จ้าง ปี 63 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พ.ส่วนตำบล ปี 63 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1