องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
folder กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
insert_drive_file มาตรการแนวทาง/คู๋มือจัดการรในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file มาตรการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุริตของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1