องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งพนักงานปฎิบัติงาน Call Center รับเรื่องร้องเรียนและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารประจำหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๕๖๐๒๙๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file แผนปฎิบัติการการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2558‏ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจราณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย-การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file การถ่ายโอนงานมะเบียนพาณิชย์สู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นตำบลสะพลี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
description บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
photo ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
photo รายชื่อผู้สมัคร ส.อบต.สะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ขั้นตอนและวิธีการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file กองทุนคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
141 - 156 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8