องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่องการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ปั่นพิชิตยอดเขาดินสอ ครั้งที่2/2559 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาชุมพร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
description คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
photo ประกาศการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
photo ประกาศการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo ประกาศการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐‏ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
description ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง‏ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา)‏ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แบบยื่นคำขออนุเคราะห์น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
121 - 140 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8