องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานขัอมูลผู้เสียภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ชี้แจงการจัดเก็บค่าน้ำประปาค้างชำระ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file แผนภูมิระดับความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่องการกำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ให้ความช่วยเหือประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค Covid-๑๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง มาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เริ่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
61 - 80 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8