องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โอนครั้งที่ 2/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ของดการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โอนครั้งที่ 1/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผ่นพับ การเลือกตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สถ.ผถ.3/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
photo รับสมัครเลือกตั้ง อบต.สะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo ปฏิทินการเลือกตั้ง...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โอนครั้งที่ 7/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โอนครั้งที่ 6/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
21 - 40 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8