องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โอนครั้งที่ 9/2565)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โอนครั้งที่ 8/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โอนครั้งที่ 7/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โอนครั้งที่ 6/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง มอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี และผูู้อำนวยการกองในสังกัด ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โอนครั้งที่ 5/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โอนครั้งที่ 4/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โอนครั้งที่ 3/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เริ่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
photo ข่าวประชาสัมพันธ์... การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ประจำ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โอนครั้งที่ 2/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ของดการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8