องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โอนครั้งที่ 4/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้อมูลทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โอนครั้งที่ 3/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โอนครั้งที่ 2/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานขัอมูลผู้เสียภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ชี้แจงการจัดเก็บค่าน้ำประปาค้างชำระ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
เดือนนี้ 2,317
เดือนที่แล้ว 6,910
ทั้งหมด 41,772