องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449


บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(โอนครั้งที่ 2/2564)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานขัอมูลผู้เสียภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ชี้แจงการจัดเก็บค่าน้ำประปาค้างชำระ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file แผนภูมิระดับความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่องการกำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ให้ความช่วยเหือประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค Covid-๑๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง มาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เริ่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 62
เมื่อวาน 137
เดือนนี้ 2,853
เดือนที่แล้ว 5,587
ทั้งหมด 23,856