องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร