องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร